کارشناس منابع انسانی
مهلت تا :چهارشنبه 20 اسفند 1399

رشته تحصیلی بازرگانی - روابط عمومی
مدرک تحصیلی کارشناسی
صنعت لجستیک و ترابری
جنسیت زن
سابقه کار حداقل 1 سال
گروه شغلی منابع انسانی
استان/استانها (021) تهران
عنوان شغل : کارشناس منابع انسانی
هدف / ماموریت شغل :

مسلط به امور جذب و استخدام و جامعه پذیری
تدوین شرح شغل، تحلیل مشاغل
مسلط به امور آموزش و توسعه منابع انسانی
مسلط به روش های ارزیابی عملکرد و نگهداشت نیرو


مسئولیتهای اصلی :

آشنایی با فرآیندهای منابع انسانی (آموزش، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات و نگهداشت)
تهیه و مستند نمودن فرآیندها، دستورالعمل ها و فرم های منابع انسانی
هماهنگی و برنامه ریزی  کارکنان
رسیدگی به درخواست ها و سوالات کارمندان در خصوص قوانین منابع انسانی
ترویج برنامه های منابع انسانی برای ایجاد یک محل کار کارآمد
برنامه ریزی و اجرای رویدادها و برنامه های منابع انسانی
کمک به توسعه و اجرای سیاست های منابع انسانی

سطح نیاز شایستگی های عمومی
سرعت عمل در کار الزامی است
خلاقیت و نوآوری الزامی است
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
توانایی نظارت و کنترل امور الزامی است
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
آشنایی با فرایندهای منابع انسانی الزامی است
آشنایی با فرایندهای جذب و استخدام مزیت محسوب می شود
فرصت های شغلی مرتبط
گروه صنعتی گلرنگ
کارشناس منابع انسانی گروه صنعتی گلرنگ
گلرنگ ترابر
021-26420027 دفتر مرکزی : تهران، خیابان ظفر، پلاک 215، طبقه 4، واحد 7 و 8