کارشناس حسابداری
مهلت تا :پنج شنبه 14 اسفند 1399

رشته تحصیلی حسابداری
مدرک تحصیلی کارشناسی
صنعت مجتمع تفریحی و سرگرمی
جنسیت فرقی نمی کند
سابقه کار حداقل 2 سال
گروه شغلی مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری
استان/استانها (021) تهران
عنوان شغل : کارشناس حسابداری
هدف / ماموریت شغل :

*فعال بودن و پویایی و مقارن آن پیشبرد امور جاری واحد


مسئولیتهای اصلی :

ثبت و صدور اسناد حسابداری

تسلط کامل به فرآیند خزانه داری و صدور چک

 آشنایی به اظهارنامه های ارزش افزوده و گزارشات فصلی ماده 169

آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد و ارائه لیست های بیمه و مالیات

سطح نیاز شایستگی های عمومی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
دقت نظر و جزئی نگری الزامی است
مهارت کار با Excel الزامی است
روحیه کار تیمی الزامی است
فعال و سخت کوشی الزامی است
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
آشنا به امور خزانه داری و ثبت اسناد الزامی است
آشنایی با ارزش افزوده و گزارشات فصلی الزامی است
آشنایی با حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات الزامی است
سرزمین بازی کورش
021-49778 دفتر مرکزی : تهران- ستاری شمال – کورش مال – طبقه 2+