کارشناس حسابداری مدیریت
مهلت تا :شنبه 4 بهمن 1399

رشته تحصیلی مالی و حسابداری
مدرک تحصیلی کارشناسی
صنعت پخش و توزیع
جنسیت مرد
سابقه کار حداقل 3 سال
گروه شغلی مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری
استان/استانها (021) تهران
عنوان شغل : کارشناس حسابداری مدیریت
هدف / ماموریت شغل :
  • انجام فرآیندهای مالی و حسابداری و بهینه سازی اقدامات مربوطه

مسئولیتهای اصلی :
  • تهیه گزارشات مدیریتی جهت تدوین سیاستها
  • تهیه گزارشات سود و زیان و نقطه سر به سر بخش های مختلف
  • تهیه گزارش های هزینه های مازاد کانال های تامین، کنترل و بررس درآمد
  • تهیه گزارشات مالی جهت گروه های غیر مدیریتی
  • جمع آوری و ارزیابی اطلاعات هزینه
  • تهیه گزارشات بودجه
سطح نیاز شایستگی های عمومی
سرعت عمل در کار مزیت محسوب می شود
پاسخگویی و مسئولیت پذیری مزیت محسوب می شود
مهارت کار با Excel الزامی است
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
آشنایی با نرم افزار مالی و حسابداری الزامی است
آشنایی با قوانین مالی و اقتصادی الزامی است
توانایی مستندسازی و تهیه گزارشات مدیریتی الزامی است
سایر ویژگی های شغل
  • سابقه کار در شرکتهای پخش
  • سابقه کار در گروه صنعتی گلرنگ در الویت هستند
  • سن 30 الی 40
فرصت های شغلی مرتبط
افق کوروش
مسئول دفتر افق کوروش
صنعت غذایی کورش
کارشناس بازرگانی داخلی صنعت غذایی کورش
فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن
کارشناس حقوق و دستمزد فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن
کوروش پخش
021-88105373 دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نوزدهم، پلاک 4، طبقه دوم