کارشناس منابع انسانی
مهلت تا :پنج شنبه 21 اسفند 1399

رشته تحصیلی منابع انسانی
مدرک تحصیلی کارشناسی
صنعت پخش و توزیع
جنسیت فرقی نمی کند
سابقه کار حداقل 2 سال
گروه شغلی منابع انسانی
استان/استانها (021) تهران
عنوان شغل : کارشناس منابع انسانی
هدف / ماموریت شغل :
  • جذب و آموزش کارکنان و امور رفاهی و نگهداشت ایشان

مسئولیتهای اصلی :
  • تهیه کلیه دستورالعمل ها و فرآیندهای منابع انسانی طبق نیاز سازمان
  • رتبه بندی و ارزیابی مشاغل
  • طراحی ابزارهایی جهت اندازه گیری شاخص های عملکردی منابع انسانی و جانشین پروری و ترسیم مسیر شغلی
  • طراحی و استقرار داشبورد برای ارزیابی و سنجش مداوم فرآیندهای منابع انسانی و سایر فرآیندها
سطح نیاز شایستگی های عمومی
سرعت عمل در کار مزیت محسوب می شود
خلاقیت و نوآوری مزیت محسوب می شود
روحیه کار تیمی مزیت محسوب می شود
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
آشنایی با نرم افزار پپ مزیت محسوب می شود
دانش و مهارت در استقرار فرایندهای منابع انسانی از جمله مدیریت عملکرد، آموزش و غیره مزیت محسوب می شود
تسلط به فرایندهای منابع انسانی بخصوص جذب و استخدام مزیت محسوب می شود
سایر ویژگی های شغل
  • سن 30 الی 40 سال
  • ترجیحا سابقه کار در شرکتهای پخش
کوروش پخش
021-88105373 دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نوزدهم، پلاک 4، طبقه دوم