کارشناس استقرار
مهلت تا :پنج شنبه 21 اسفند 1399

رشته تحصیلی مهندس صنایع
مدرک تحصیلی کارشناسی
صنعت دفتر مرکزی
جنسیت فرقی نمی کند
سابقه کار حداقل 3 سال
گروه شغلی سیستم ها و فرایندها
استان/استانها (021) تهران
عنوان شغل : کارشناس استقرار
هدف / ماموریت شغل :

تسهیل استقرار نرم افزار جامع داخلی گروه صنعتی گلرنگ در شرکت های زیرمجموعه


مسئولیتهای اصلی :

• جمع آوری و مرتب سازی اطلاعات پروژه
• تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده
• ترسیم نقشه راه استقرار سیستم
• درک و فراهم آوری بهترین شرایط برای استقرار بهینه سیستم
• سازماندهی و مدیریت تغییر
• شرکت فعال در مذاکرات
• مدیریت جلسات استقرار در جهت تحقق هدف

سطح نیاز شایستگی های عمومی
مدیریت زمان الزامی است
تفکر سیستمی الزامی است
مهارت پیشبرد امور اجرایی الزامی است
روحیه کار تیمی الزامی است
تاثیرگذاری و متقاعدسازی مزیت محسوب می شود
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
آشنایی با ساز و کار نرم افزارهای ERP متداول الزامی است
آشنایی با مدل های فرآیندی روال انجام کار الزامی است
آشنایی با Best Practiceها در حداقل یک حوزه تخصصی (مالی، منابع انسانی، زنجیره تأمین یا ...) الزامی است
گروه صنعتی گلرنگ
021-42661000 دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی یکم، پلاک ۱۵