کارشناس حسابرسی
مهلت تا :چهارشنبه 20 اسفند 1399

رشته تحصیلی حسابداری - مدیریت مالی - حسابرسی
مدرک تحصیلی کارشناسی
صنعت دفتر مرکزی
جنسیت فرقی نمی کند
سابقه کار حداقل 3 سال
گروه شغلی مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری
استان/استانها (021) تهران
عنوان شغل : کارشناس حسابرسی
هدف / ماموریت شغل :

تأمین و حفظ منافع ذینفعان از طریق مدیریت ریسک و بهینه سازی فرآیندهای کاری


مسئولیتهای اصلی :

جمع آوری دقیق مستندات
تجزیه و تحلیل و طبقه بندی صحیح داده ها
اجرای دقیق روش های رسیدگی
کنترل فنی مدارک و شناسایی مسئله
بایگانی، ثبت و ضبط دقیق داده ها
ارائه شفاف و دقیق یافته ها

سطح نیاز شایستگی های عمومی
تفکر سیستمی الزامی است
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
تفکر تحلیلی و حل مسئله الزامی است
دقت نظر و جزئی نگری الزامی است
توانایی حفظ بهره وری در ساعات طولانی مزیت محسوب می شود
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
آشنایی با استانداردهای حسابرسی الزامی است
آشنایی با قوانین مالی و مالیاتی الزامی است
آشنایی با انواع صورت های مالی الزامی است
گروه صنعتی گلرنگ
021-42661000 دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی یکم، پلاک ۱۵