حسابرس
تمام وقت
مهلت تا :دوشنبه 4 بهمن 1400
عنوان شغل : حسابرس
واحد : واحد اجرايي
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سلولزی
جنسیت : مرد
شرط سنی : 25 - 32
سابقه کار : حداقل 1 سال
گروه شغلی : واحد اجرايي
استان/استان ها :

وظـایـف

  • بررسی و کنترل عملکرد شعب
  • انبار گردانی
  • بررسی معوقات شعب
شایستگی های عمومی
سرعت عمل در کار
مدیریت زمان
تفکر تحلیلی و حل مسئله
توانایی نظارت و کنترل امور
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
دقیق و منظم خبره
مسئولیت پذیری بالا خبره
کنترل های داخلی و بهینه سازی نظارت خبره
رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه ها خبره