تمام وقت

مهلت تا : یکشنبه 9 آذر 1399


مدرک تحصیلی

دیپلم

صنعت

ساختمانی

جنسیت

مرد

سابقه کار

حداقل 3 سال

گروه شغلی

خدماتی، تحصیلداری و رانندگی

استان/استانها

(021) تهران

(021) تهران

عنوان شغل :

تحصیلدار

هدف / ماموریت شغل :

انجام فعالیت های روتین تحصیلدار در جهت استراتژیهای شرکت

مسئولیتهای اصلی :

کلیه امور تحصیلداری


شایستگی های عمومی :

عنوان میزان تسلط
سرعت عمل در کار عالی
توانایی حفظ بهره وری در ساعات طولانی عالی
توانایی انجام چند کار به صورت همزمان عالی

شایستگی های تخصصی :

عنوان میزان تسلط
تسلط به امور تحصیلداری عالی