تمام وقت

مهلت تا : دوشنبه 3 آبان 1400


رشته تحصیلی

مهندسی صنایع/ مدیریت صنعتی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

مواد غذایی

جنسیت

مرد

سابقه کار

حداقل 3 سال

گروه شغلی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

استان/استانها

صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

دفتر مرکزی : تهران- خیابان وزرا- کوچه بیستم- پلاک 16

عنوان شغل :

کارشناس برنامه ریزی

واحد :

برنامه ریزی و کنترل پروژه

هدف / ماموریت شغل :

ü محاسبه و بررسی بهای تمام شده

ü تدوین و بازبینی MRP ملزومات و بررسی تحقق MRP

ü نظارت بر تراکنش های انبار

ü محاسبه و تحلیل ضایعات نمونه و انجام شده بارهای ورودی

ü ارزیابی تامین کنندگان بر اساس روش SAW

ü کنترل موجودی مواد اولیه و پیگیری تامین مواد اولیه

ü ارائه گزارشات تولید 

وظایف :

ارائه برنامه تولید، ارائه برنامه تامین مواد اولیه و ملزومات و کنترل موجودی محصولات و مواد اولیه

 


شایستگی های عمومی :

عنوان میزان تسلط
مدیریت زمان خبره
توانایی برنامه ریزی و سازماندهی خبره

شایستگی های تخصصی :

عنوان میزان تسلط
توانایی تهیه برنامه زمانبندی تولید خبره
کنترل توانایی برنامه ریزی و کنترل موجودی ها خبره

سایر ویژگی های شغل :

توان تحلیل و برنامه ریزی

آشنا به امور ارسال و لجستیک

کار تیمی