تمام وقت

مهلت تا : سه شنبه 17 اردیبهشت 1398

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

مواد غذایی

جنسیت

مرد

سابقه کار

حداقل 2 سال

گروه شغلی

اداری و دفتری

استان/استانها

اصفهان

مرکزی

صنایع غذایی ماسترفوده

دفتر مرکزی : تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، خیابان 29، پلاک 54، کد پستی: 1433963175

عنوان شغل :

کارشناس امور اداری

هدف / ماموریت شغل :

برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی سازمان.

مسئولیتهای اصلی :

  • انجام امور اداری شرکت 
  • تهیه آمار حضور و غیاب کارکنان
  • پیگیری غیبت کارکنان
  • ارائه اطلاع رسانی کافی
  • تهیه گزارش مربوطه و ارائه گزارش به مافوق
  • ثبت مکاتبات
  • تدارک وسایل اداری مورد نیاز کارکنان
  • توزیع وسایل اداری تدارک دیده

شایستگی های عمومی :

عنوان میزان تسلط
توانایی برقراری ارتباط موثر عالی
مدیریت زمان عالی
مهارت کار با Word عالی
توانایی انجام چند کار به صورت همزمان خوب

شایستگی های تخصصی :

عنوان میزان تسلط
آشنایی به امور اداری و پرسنلی عالی