تمام وقت

مهلت تا : سه شنبه 8 بهمن 1398

مدرک تحصیلی

علوم انسانی -

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

دفتر مرکزی

جنسیت

زن

سابقه کار

حداقل 2 سال

گروه شغلی

اداری و دفتری

استان/استانها

تهران

پردیس سینمایی کورش

دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه شهید ستاری شمال، نبش خیابان پیامبر مرکزی، کورش مال، طبقه سوم

عنوان شغل :

کارشناس امور اداری

هدف / ماموریت شغل :

تسلط کامل به مدیریت دفتر اداری و انجام تمامی امور مرتبط به مدیرعامل و مدیران واحد اداری
دریافت انجام و تحویل تمامی مکاتبات مرتبط به واحد مربوطه
هماهنگی کامل با مدیرعامل در تمامی زمینه ها و انجام تمامی تعهدات مربوط به حوزه مدیریتی با توافق طرفین

مسئولیتهای اصلی :

انجام تمامی امور اداری و دفتر واحد اداری به طور کاملا حرفه ای


شایستگی های عمومی :

عنوان میزان تسلط
سرعت عمل در کار عالی
توانایی تحمل فشار و استرس عالی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری عالی
تسلط به اصول مذاکره خوب
امکان حضور به صورت شیفتی عالی
جدی بودن و اقتدار در کار عالی
مدیریت بحران عالی

شایستگی های تخصصی :

عنوان میزان تسلط
توانایی مدیریت همه جانبه در حیطه کاری و امور اداری خوب
محدوده سنی نیروی خانم مجرد دارای حداقل 25 و حداکثر 32 سال عالی
تسط مکاتبات اداری و آیین نگارش خوب
تسلط به مجموعه Office عالی
سابقه کاری در زمینه مسئول دفتر مدیرعامل عالی
خوب