کارگر خدماتی
مهلت تا :دوشنبه 14 مهر 1399

مدرک تحصیلی دیپلم
صنعت فروشگاه زنجیره ای
جنسیت مرد
سابقه کار حداقل 2 سال
گروه شغلی خدماتی، تحصیلداری و رانندگی
استان/استانها
عنوان شغل : کارگر خدماتی
هدف / ماموریت شغل :

ارائه خدمات به پرسنل و نظافت


مسئولیتهای اصلی :
  • پذیرایی از پرسنل و مهمانها
  • نظافت روزانه محیط کار
سطح نیاز شایستگی های عمومی
سرعت عمل در کار مزیت محسوب می شود
سرسختی و تحمل فشار مزیت محسوب می شود
صبر و شکیبایی مزیت محسوب می شود
توانایی برقراری ارتباط موثر مزیت محسوب می شود
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
آشنایی با اصول تشریفات و پذیرایی الزامی است
توانایی نظافت محیط کار الزامی است
آشنایی با اصول نظافت الزامی است
فرصت های شغلی مرتبط
ستاره طلایی سینا
کارگر فروشگاه ستاره طلایی سینا
ستاره طلایی سینا
کارگر خدماتی ستاره طلایی سینا
آرین سلامت سینا
کارگر خدمات آرین سلامت سینا
گلپخش اول
کارگر خدماتی گلپخش اول
ستاره طلایی سینا
021-42416000 دفتر مرکزی : تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، تقاطع آفتاب، پلاک 5