کارشناس توسعه دهنده ERP

تمام وقت

مهلت تا : چهارشنبه 2 آبان 1397

رشته تحصیلی

نرم افزار

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

صنعت

دفتر مرکزی

جنسیت

فرقی نمی کند

سابقه کار

2 سال

گروه شغلی

فناوری اطلاعات - ERP

استان/استانها

دفتر مرکزی : میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه هجدهم، پلاک ۴

عنوان شغل :

کارشناس توسعه دهنده ERP

هدف / ماموریت شغل :

پیاده سازی و استقرار پروژه ERP

مسئولیتهای اصلی :

  • تحلیل و تخمین دقیق میزان نفر ساعت مورد نیاز جهت برآورده کردن نیازمندی پروژه ها در حوزه دولوپمنت
  • ایجاد/ توسعه فانکشنهای جدبد/موجود در سیستم ERP بر مبنای نیازمندی ارائه شده توسط مشاوران/ نیروهای فنی با حفظ یکپارچگی 
  • ایجاد اینگرشن بین  نرم افزارهای جانبی و ERP
  • شناسایی  و مستند سازی تمام Issue  ها و ریسکهای مرتبط با حوزه کاری خود و پیگیری آنها تا رفع مشکل

شایستگی های عمومی :

عنوان میزان تسلط
قدرت تشخیص، حل مسئله و تصمیم گیری خوب
توانایی برقرار کردن ارتباطات سازمانی خوب
مدیریت زمان خوب
مدیریت استرس خوب

شایستگی های تخصصی :

عنوان میزان تسلط
X++ خوب
#Visual Studio C خوب
ssrs خوب
SQL Ms-SQL Server خوب
زبان انگليسى خوب

فرصت های شغلی مرتبط

گلرنگ سیستم

کارشناس پشتیبانی ERP

گلرنگ سیستم

گروه صنعتی آنیتاسان

مسئول دفتر مدیرعامل

گروه صنعتی آنیتاسان

کشت و صنعت برنج کوروش

مسئول دفتر مدیرعامل

کشت و صنعت برنج کوروش