کارشناس فروش
مهلت تا :چهارشنبه 9 مهر 1399

مدرک تحصیلی کارشناسی
صنعت ساختمانی
جنسیت فرقی نمی کند
سابقه کار حداقل 3 سال
گروه شغلی فروش
استان/استانها
عنوان شغل : کارشناس فروش
هدف / ماموریت شغل :

توسعه فروش به وسیله پیدا نمودن مشتریان جدید و اقناع مشتری جهت خرید محصولات شرکت پدیده پایدار صنعت ساختمان


مسئولیتهای اصلی :
  • یافتن مشتریان جدید
  • حفظ مشتریان
  • ارائه گزارشات
سطح نیاز شایستگی های عمومی
مهارت مذاکره الزامی است
روحیه کار تیمی الزامی است
توانایی برقراری ارتباط موثر الزامی است
سرعت عمل در کار الزامی است
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
دانش در حوزه عمران مزیت محسوب می شود
اصول و فنون فروش الزامی است