کارشناس حسابرسی منابع انسانی
مهلت تا :شنبه 10 آبان 1399

رشته تحصیلی مدیریت منابع انسانی
مدرک تحصیلی کارشناسی
صنعت دفتر مرکزی
جنسیت فرقی نمی کند
سابقه کار حداقل 2 سال
گروه شغلی مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری
استان/استانها (021) تهران
عنوان شغل : کارشناس حسابرسی منابع انسانی
هدف / ماموریت شغل :

ایجاد اطمینان در خصوص کیفیت اجرای فرآیندهای منابع انسانی از طریق اندازه گیری میزان تطابق آنها با الگوهای استاندارد، انتظارات ذینفعان و قوانین بالادستی


مسئولیتهای اصلی :

· ارزیابی تطابق و تبعیت فرآیندهای منابع انسانی از سیاست ها و رویه های داخلی و انطباق با مقررات قانونی و کشوری

· بررسی کارایی و اثربخشی سیستم های نرم افزاری در استفاده از رویه های استاندارد منابع انسانی

· تهیه گزارش های دقیق در مورد یافته های حسابرسی منابع انسانی و به اشتراک گذاری نتایج و پشنهادات بهبود

سطح نیاز شایستگی های عمومی
تفکر تحلیلی و حل مسئله الزامی است
مدیریت زمان مزیت محسوب می شود
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
آمادگی کار در محیط مستقل و تنها الزامی است
روحیه کار تیمی الزامی است
پایبندی به ارزشها و اخلاقیات الزامی است
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
آشنایی با قوانین کار الزامی است
آشنایی با سیستمهای نرم افزاری منابع انسانی الزامی است
آشنایی با آشنایی با فرایندها و مدلهای منابع انسانی الزامی است
آشنایی با استانداردها و مدلهای حسابرسی مزیت محسوب می شود
آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی الزامی است
فرصت های شغلی مرتبط
پخش پدیده پایدار
کارشناس منابع انسانی پخش پدیده پایدار
صنایع سلولزی ماریناسان
کارشناس مالی صنایع سلولزی ماریناسان
پدیده شیمی جم
کارشناس مالی پدیده شیمی جم
گروه صنعتی گلرنگ
021-42661000 دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی یکم، پلاک ۱۵