کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
مهلت تا :شنبه 1 خرداد 1400

رشته تحصیلی مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی کارشناسی
صنعت دفتر مرکزی
جنسیت فرقی نمی کند
سابقه کار حداقل 3 سال
گروه شغلی معاونت اجرايي
استان/استانها زنجان
عنوان شغل : کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
هدف / ماموریت شغل :

نظارت بر امور پروژه به منظور اطمینان از اجرای وظایف به شکل کارا


مسئولیتهای اصلی :

توانمندي ايجاد و كنترل سيستم اندازه گيري پيشرفت پروژه PMS           
 تهيه برنامۀ زمان‌بندي، ساختار شكست، تخصيص منابع، به روز نمودن و كنترل پيشرفت برنامه‌هاي زمان بندي، تهيه برنامه‌هاي اجرايي، تهيه برنامه‌هاي زمان بندي جبراني                                                     كنترل، پيگيري و نظارت بر پيشرفت فيزيكي و زماني فعاليت ها  
توانايي تجزيه و تحليل و محاسبۀ تأخير در پروژه ها     
 آشنايي با مباحث قراردادي پروژه‌ها 
  تسلط به مديريت ريسك و كنترل هزينه 

سطح نیاز شایستگی های عمومی
توانایی تحمل فشار و استرس مزیت محسوب می شود
مهارت کار با Outlook مزیت محسوب می شود
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
توانایی کار با ابزار کنترل پروژه مانند MS-Project مزیت محسوب می شود
توانایی طراحی و ارائه گزارشات کنترل پروژه مزیت محسوب می شود
فرصت های شغلی مرتبط
گلرنگ سیستم
مدیر پروژه گلرنگ سیستم
گلرنگ سیستم
کارشناس سرویس دسک گلرنگ سیستم
مهد سرمایه‌گذاری خاورمیانه
021-88888911 , 42054 دفتر مرکزی : تهران، خ گاندی، کوچه پنجم، پلاک 19