كارشناس حسابرسی داخلی
مهلت تا :پنج شنبه 11 آذر 1400

رشته تحصیلی حسابداری
مدرک تحصیلی کارشناسی
صنعت دفتر مرکزی
جنسیت فرقی نمی کند
سابقه کار حداقل 2 سال
گروه شغلی مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری
استان/استانها
عنوان شغل : كارشناس حسابرسی داخلی
واحد : مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری
هدف / ماموریت شغل :

اطمینان بخشی به مدیران ارشد در زمینه رعایت قوانین و مقررات و کارایی و اثربخشی عملیات


وظایف :
  • جمع آوری دقیق مستندات
  • تجزیه و تحلیل و طبقه بندی صحیح داده ها
  • اجرای دقیق روش های رسیدگی
  • کنترل فنی مدارک و شناسایی مسئله
  • بایگانی، ثبت و ضبط دقیق داده ها
  • ارائه شفاف و دقیق یافته ها
سطح نیاز شایستگی های عمومی
مهارت مذاکره عالی
مدیریت زمان عالی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری عالی
تفکر تحلیلی و حل مسئله عالی
تفکر انتقادی عالی
توانایی ارائه موثر خبره
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
تسلط به چارچوب های کنترلی عالی
برخورداری از نگاه کل به جز عالی
آشنایی با مدل های حسابرسی داخلی عالی
آشنایی با قوانین و مقررات مالی و مالیاتی عالی
سطح نیاز شایستگی های مدیریتی
گروه صنعتی گلرنگ
021-42661000 دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی یکم، پلاک ۱۵