کارشناس سیستم‌ها و فرآیندها
تمام وقت
مهلت تا :سه شنبه 12 بهمن 1400
عنوان شغل : کارشناس سیستم‌ها و فرآیندها
واحد : توسعه نرم افزار و وب
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع - مدیریت - IT
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : تجهیزات فروشگاهی
جنسیت : مرد
سابقه کار : حداقل 5 سال
گروه شغلی : توسعه نرم افزار و وب
استان/استان ها :

وظـایـف

- پیاده سازی سیستم ERP و IT

- گزارش و ارائه پیشنهادات بهبود فرآیند مستندسازی 

- پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

شایستگی های عمومی
تفکر سیستمی
تفکر استراتژیک
دانش سازمانی
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
تسلط بر مدیریت فرآیندهای تولیدی عالی
تجربه کار در محیط های تولیدی / صنعتی (Mass) خبره