واحد معاونت اجرايي -- کارشناسی مهندسی صنایع و برنامه‌ریزی تولید
تمام وقت
مهلت تا :چهارشنبه 24 فروردین 1401
عنوان شغل : واحد معاونت اجرايي -- کارشناسی مهندسی صنایع و برنامه‌ریزی تولید
واحد : معاونت اجرايي
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : دفتر مرکزی
جنسیت : بدون تفاوت
سابقه کار : حداقل 3 سال
گروه شغلی : معاونت اجرايي
استان/استان ها :

وظـایـف

آشنایی و تسلط به برنامه‌ریزی تأمین، تولید و فروش و کنترل موجودی

تسلط به بودجه‌ریزی و تهیه و تحلیل طرح‌های امکان سنجی و برنامه‌های کسب و کار

تسلط به اکسل و نرم افزارهای رشته مهندسی صنایع

 

شایستگی های عمومی
دقت نظر و جزئی نگری
خلاقیت و نوآوری
کار تيمي
توانایی برنامه ریزی و سازماندهی
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
توانایی تهیه گزارشات تحلیلی خبره