رئیس منابع انسانی
مهلت تا :چهارشنبه 12 آبان 1400

رشته تحصیلی مدیریت/حسابداری/مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
صنعت شیمی و پتروشیمی
جنسیت مرد
سابقه کار حداقل 6 سال
گروه شغلی منابع انسانی
استان/استانها
عنوان شغل : رئیس منابع انسانی
واحد : منابع انسانی
هدف / ماموریت شغل :

-رئیس منابع انسانی و اداری می کوشد تا با همکاری واحد در جهت بهبود و ارتقا سطح عملکرد نیروی انسانی براید


وظایف :

• تسلط به فرآیندهای جذب و استخدام

• تسلط به ارزیابی عملکرد کارکنان و برنامه ریزی شغلی

• تسلط به تهیه لیست حقوق و دستمزد و تسویه حساب

• تسلط به قانون کار و بیمه تامین اجتماعی

• تهیه شرح شغل و به روز نگاه داشتن آنها

 

سطح نیاز شایستگی های عمومی
تفکر سیستمی عالی
تفکر تحلیلی و حل مسئله عالی
دقت نظر و جزئی نگری عالی
روحیه کار تیمی عالی
مهارت مدیریت افراد عالی
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
مسلط بر قوانین کار و تامین اجتماعی عالی
مسلط به امور اداری عالی
مسلط به فرایندهای منابع انسانی(جذب، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد و ...) عالی
سطح نیاز شایستگی های مدیریتی
سایر ویژگی های شغل

حداقل کارشناسی ارشد مدیریت/مهندسی صنایع

حداقل 6سال سابقه کار مرتبط

پدیده شیمی جم
021-88850293 دفتر مرکزی : تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان پانزدهم، پلاک 11