سرپرست مالی
تمام وقت
مهلت تا :جمعه 3 تیر 1401
عنوان شغل : سرپرست مالی
واحد : تولید
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : مواد غذایی
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 25 - 35
سابقه کار : حداقل 6 سال
گروه شغلی : تولید
استان/استان ها :
زبان انگلیسی : / نوشتار : خوب / درک مطلب : خوب / گفتگو : خوب

وظـایـف

ثبت  گزارشات فصلی، تنخواه و هزینه ها

تعیین و تشخیص سر فصل حساب ها با توجه به بودجه

ثبت و صدور اسناد در دفاتر قانونی

رفع مغایرت و کنترل اسناد مالی

پیگیری وصول مطالبات

آشنایی با بها ی تمام شده

خبره در حسابداری انبار 

 

شایستگی های عمومی
خلاقیت و نوآوری
توانایی یادگیری مستمر و توسعه فردی
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
آشنایی با بیمه ،قوانین مالیات و تهیه گزارشات مالی پایه
مسلط به اصول حسابداری خبره
سابقه کار در شرکت تولیدی خبره