سرپرست تبلیغات
تمام وقت
مهلت تا :چهارشنبه 20 مهر 1401
عنوان شغل : سرپرست تبلیغات
واحد : بازاریابی و تبلیغات
رشته تحصیلی : مدیریت تبلیغات -مدیریت تبلیغات -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 22 - 37
سابقه کار : حداقل 3 سال
گروه شغلی : بازاریابی و تبلیغات
استان/استان ها :

وظـایـف

شناسایی و مانیتورینگ اهداف تبلیغات و تدوین استراتژی تبلیغاتی برند،
آشنایی با کلیه رسانه های تبلیغاتی،
توانایی تحلیل کمپین های جامع تبلیغاتی،
توانایی مدیریت بهینه بودجه تبلیغات،
آشنایی با دیجیتال مارکتینگ،
سئو و کمپین های تبلیغاتی اینترنتی،
ارتباطات لازم با آژانس های تبلیغاتی،
توانایی سنجش اثربخشی تبلیغات،
خلاقیت در بکارگیری ابزارهای نوین تبلیغاتی،
توانایی تنظیم گزارشات مدیریتی مورد نیاز،
قدرت پرزنت و روابط عمومی بالا،
برقراری ارتباطات مناسب با واحد فروش جهت هماهنگی برنامه های تبلیغاتی با فروش

شایستگی های عمومی