کارشناس مالی
تمام وقت
مهلت تا :چهارشنبه 20 مهر 1401
عنوان شغل : کارشناس مالی
واحد : مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری
رشته تحصیلی : کارشناسي حرفه اي حسابداري -حرفه ای مالی -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 22 - 37
سابقه کار : حداقل 2 سال
گروه شغلی : مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری
استان/استان ها :

وظـایـف

ثبت تنخواه/ ثبت صورت حساب بانکی اسناد مرتبط با انبار و ...،
تسلط بر استانداردهای حسابداری
تسلط مناسب بر مفاد قانون مالیات های مستقیم مرتبط
تسلط مناسب بر مفاد قانون تأمین اجتماعی مرتبط
آشنایی با سیستم های نرم افزاری
روحیه کار تیمی و گروهی بالا

شایستگی های عمومی