واحد مدیریت ERP -- کارشناس منابع انسانی
تمام وقت
مهلت تا :شنبه 12 آذر 1401
عنوان شغل : واحد مدیریت ERP -- کارشناس منابع انسانی
واحد : مدیریت ERP
رشته تحصیلی : مدیریت -مدیریت منابع انسانی -مدیریت فناوری اطلاعات -صنایع -کامپیوتر -MBA -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 25 - 35
سابقه کار : حداقل 2 سال
گروه شغلی : مدیریت ERP
استان/استان ها :
زبان انگلیسی : مکالمه : خوب / نوشتار : خوب / شنیدن : خوب / خواندن : خوب

وظـایـف

  • انجام امور جذب و استخدام
  • انجام امور پرسنلی و کارگزینی
  • انجام امور رفاهی
  • انجام امور حقوق و دستمزد
شایستگی های عمومی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
نتيجه گرايي
پایبندی به ارزشها و اخلاقیات
توجه به توسعه فردي
توانایی پیگیری موثر
نگارش قابل فهم
انطباق پذیری
مديريت تعارضات
انعطاف پذیری
تغییرپذیری
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
شناخت کانالهای جذب نیرو خبره
excel متوسط
کار با گوگل شیت متوسط
visio متوسط
photoshop متوسط
مفاهیم منابع انسانی متوسط
فرایندهای جذب و استخدام خبره
تکنیک های غربال رزومه خبره
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی متوسط
آشنایی با اصول مکاتبات اداری متوسط
برخورداری از روحیه کار تیمی خبره
office خبره
آشنایی با صنعت IT پایه
گزارش نویسی متوسط

فرصت های شغلی مرتبط