کارشناس قراردادها
تمام وقت
مهلت تا :سه شنبه 2 اسفند 1401
عنوان شغل : کارشناس قراردادها
واحد : مدیریت فروش و ارتباط با مشتری
رشته تحصیلی : حقوق -صنایع -مدیریت -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 25 - 32
سابقه کار : حداقل 5 سال
گروه شغلی : مدیریت فروش و ارتباط با مشتری
استان/استان ها : (021) تهران
زبان انگلیسی : مکالمه : بسیار خوب / نوشتار : بسیار خوب / شنیدن : بسیار خوب / خواندن : بسیار خوب

وظـایـف

  • کنترل ، پیگیری و هماهنگی امور قراردادها
شایستگی های عمومی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
شنیدن فعال
نگارش قابل فهم
شبکه سازی و مدیریت ارتباطات
مديريت تعارضات
دقت نظر و جزئی نگری
مشتری مداری
مذاکره کنندگي
توانایی پیگیری موثر
استفاده از محاسبات
مهارت کار با Excel
مهارت کار با Outlook
مهارت کار با Word
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
آشنایی با صنعت IT پایه
آشنایی با اصول تنظیم قرارداد خبره