کارشناس ارشد مجازی سازی
تمام وقت
مهلت تا :شنبه 9 اردیبهشت 1402
عنوان شغل : کارشناس ارشد مجازی سازی
واحد : ذخیره سازی و مجازی سازی
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر -مهندسی برق -مخابرات -مهندسی فناوری اطلاعات -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 28 - 35
سابقه کار : حداقل 5 سال
گروه شغلی : ذخیره سازی و مجازی سازی
استان/استان ها : (021) تهران

وظـایـف

  • مستندسازی
  • طراحی و ارائه راه حل های مجازی سازی
  • نگهداری سیستم های ذخیره سازی و مجازی سازی
شایستگی های عمومی
انطباق پذیری
تحليل و حل مسأله
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
دقت نظر و جزئی نگری
توانایی پیگیری موثر
مدیریت زمان
يادگيري مستمر
توجه به توسعه فردي
تفکر سیستمی
انعطاف پذیری
نتيجه گرايي
شنیدن فعال
ارزیابی و بهبود فرآیندهای کاری
کیفیت گرایی
مشتری مداری
مذاکره کنندگي
تاثیرگذاری و متقاعدسازی
تاب آوری
پایبندی به ارزشها و اخلاقیات
خلاقیت و نوآوری
مهارت مستندسازی
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
برخورداری از روحیه کار تیمی خبره
مسلط بر مفاهیم شبکه SAN خبره
مسلط به مفاهیم بکاپ خبره
Storage+ / EMC ISM خبره
vSphere ICM خبره
vSphere O&S خبره
Security+ پایه
تسلط بر محصول VMware vSAN متوسط
آشنایی با CCNA متوسط
تسلط بر محصول VMware vSphereو تکنولوژی های آن خبره
تجربه راه اندازی و نگهداری سیستم های ذخیره سازی خبره
مسلط بر ذخیره سازی های DELL EMC Unity, VNX, HPE MSA خبره
مسلط بر SAN Switch های Cisco MDS خبره
تجربه راه اندازی و نگهداری سیستم های پشتیبان گیری خبره
Veeam backup and replication خبره

فرصت های شغلی مرتبط