واحد راه کار فروش -- کارشناس تحلیل و طراحی سیستم های فروش
تمام وقت
مهلت تا :چهارشنبه 24 اسفند 1401
عنوان شغل : واحد راه کار فروش -- کارشناس تحلیل و طراحی سیستم های فروش
واحد : راه کار فروش
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر -مهندسی صنایع -مهندسی فناوری اطلاعات -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 25 - 35
سابقه کار : حداقل 3 سال
گروه شغلی : راه کار فروش
استان/استان ها : (021) تهران

وظـایـف

  • همکاری در حوزه تحلیل و طراحی سیستمهای نرم افزاری جهت توسعه و نگهداشت
  • تحلیل و طراحی ساختار و فرآیند های کسب و کار
شایستگی های عمومی
تحليل و حل مسأله
کار تيمي
دقت نظر و جزئی نگری
خلاقیت و نوآوری
تفکر سیستمی
نتيجه گرايي
توانایی مذاکره
انطباق پذیری
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
مشارکت فعال در جلسات
توانایی پیگیری موثر
پرزنت نتایج
انعطاف پذیری
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
آشنایی با متدلوژی های تحلیل نرم افزار متوسط
آشنایی با مفاهیم توسعه نرم افزار متوسط
آشنایی با اصول تحلیل در توسعه نرم افزار متوسط
آشنایی با طراحی نرم افزار متوسط
آشنایی با مفاهیم مدیریت داده های مرتبط متوسط
آشنایی با ساختارسازی اطلاعات بر روی پایگاه داده متوسط
آشنایی با متدولوژی های توسعه نرم افزار متوسط
مدل سازی از فرآیند های کسب و کار متوسط
مدل سازی مفهومی و منطقی از ساختار داده ها متوسط
تحلیل و استنتاج از اطلاعات و تفسیر آنها متوسط
ثبت و ضبط اطلاعات، سوابق، آمارها و ارائه گزارشات متوسط
visual paradigm متوسط
msp متوسط
آشنایی با زبان مدلسازی فرایند BPMN 2.0 متوسط
آشنایی با Scrum متوسط
Azure DevOps متوسط
UML متوسط
آشنایی با مفاهیم و منطق کسب و کار حوزه فروش متوسط
تحلیل و امکان سنجی بر روی نیازمندیها متوسط
ارائه ی روش و راه حل مناسب بابت رفع موانع و چالش های کسب و کار متوسط
نیازسنجی و شناخت نیازمندیهای کسب و کار حوزه فروش متوسط

فرصت های شغلی مرتبط