کارگر انبار
تمام وقت
مهلت تا :چهارشنبه 4 خرداد 1401
عنوان شغل : کارگر انبار
واحد : شبکه و سخت افزار
مدرک تحصیلی : دیپلم
صنعت : کسب و کار الکترونیک
جنسیت : مرد
سابقه کار : بدون نیاز به سابقه کار
گروه شغلی : شبکه و سخت افزار
استان/استان ها :

وظـایـف

  • تحویل بار 
  • چیدمان کالا 
  • جورچینی کالا 
  • توانایی کار با گوشی اندروید 
  • نحوه کار طی دو هفته دوره آموزشی - آزمایشی به کارجویان آموزش داده می شود . 

 

شایستگی های عمومی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
دقت نظر و جزئی نگری
توانایی یادگیری مستمر و توسعه فردی
روحیه کار تیمی
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
مهارت کد گذاری کالا، طبقه بندی و انبار گردانی عالی
مهارت شمارش و ثبت موجودی کالا عالی