مسئول دفتر
تمام وقت
مهلت تا :دوشنبه 11 مهر 1401
عنوان شغل : مسئول دفتر
واحد : اداری و دفتری
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : دفتر مرکزی
جنسیت : زن
سابقه کار : حداقل 2 سال
گروه شغلی : اداری و دفتری
استان/استان ها :

وظـایـف

  •  ثبت و پيگيري صورتجلسات
  • تايپ نامه ها،گزارش ها و اسناد 
  • پاسخگویی به تماس های ورودی
  • به روزرساني فايل هاي بايگاني شده
  • تهیه گزارشات درخواستی مدیران مستقیم
  • ارسال و دریافت مکاتبات حوزه تحت مسئولیت
  • انجام امور سیستمی درخواستهای ملزومات اداری
  • بايگاني و به روزرسانی مستندات كاغذي و الكترونيکی
  • هماهنگي،تنظيم و پيگيري ساعات جلسات و مصاحبه ها
شایستگی های عمومی
مهارت کار با Outlook
توانایی برقراری ارتباط موثر
توانایی انجام چند کار به صورت همزمان
توانایی حفظ بهره وری در ساعات طولانی
سرعت عمل در کار
سرسختی و تحمل فشار
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
مهارت در مکاتبات اداری و آیین نگارش عالی