سرپرست انبار (کرمان)
تمام وقت
مهلت تا :یکشنبه 31 شهریور 1398
عنوان شغل : سرپرست انبار (کرمان)
واحد : حمل و نقل، لجستیک و انبارداری
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع , مدیریت
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : فروشگاه زنجیره ای
جنسیت : مرد
سابقه کار : 1-3 سال سابقه کار مرتبط
گروه شغلی : حمل و نقل، لجستیک و انبارداری
استان/استان ها :

وظـایـف

هدایت و سرپرستی تیم های اجرایی

انجام امور پرسنلی

شیفت بندی و نظارت بر انبار گردانی

طبقه بندی و کد گزاری کالا

 

شایستگی های عمومی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
دقت نظر و جزئی نگری
سرعت عمل در کار
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
تجربه کار با نرم افزار های انبار داری عالی
مهارت کد گذاری کالا، طبقه بندی و انبار گردانی عالی
آگاهی از دستور العمل های ایمنی و بهداشت کار عالی
توانایی سرپرستی و هدایت تیم عالی