کارشناس تولید محتوا
تمام وقت
مهلت تا :چهارشنبه 4 خرداد 1401
عنوان شغل : کارشناس تولید محتوا
واحد : روابط عمومی و رسانه ها
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : فروشگاه زنجیره ای
جنسیت : بدون تفاوت
سابقه کار : بدون نیاز به سابقه کار
گروه شغلی : روابط عمومی و رسانه ها
استان/استان ها :

وظـایـف

•  برعهده گرفتن وظایف اداری روزانه با هدف اطمینان از کارایی و وجود هماهنگی در فعالیت های این بخش
•  پشتیبانی از مدیران دیجیتال مارکتینگ در سازماندهی پروژههای مختلف
•  تحقیقات مستمر در خصوص باهوش ترین شرکت ها در جهان از لحاظ چگونگی فروش از طریق محتوا
•  انجام تحقیقات در بازار و تحلیل گزارش ها و پرسشنامههای مربوط به ارزیابی مصرف کننده با هدف پیدا کردن نیازها، عادت ها و سلایق مصرف کننده
•  داشتن تخصص در تدوین، قراردادن و بهینه سازی محتوای آنلاین و راهنماها در وب سایت و حساب شرکت در شبکه های اجتماعی با هدف جذب و لذت مخاطب
•  نگارش محتوای مربوط به بازاریابی (بروشور، درج آگهی در مطبوعات و غیره) با هدف تقویت حضور شرکت در بازار
•  آماده سازی و ارائه متون سخنرانی های تبلیغاتی
•  ارتباط با عوامل توزیع خارجی به منظور اجرای دقیق کمپین های تبلیغاتی و رویدادها
•  بکارگیری تکنیک های تحلیل داده های بازاریابی (نتایج کمپین، نرخ تبدیل، ترافیک و غیره) با هدف کمک به شکل گیری راهبردهای بازاریابی بعدی و شناسایی به موقع خطاها و انجام مشکل زدایی در صورت لزوم
•  همکاری با دیگر کارشناسان بازاریابی و سایر حوزه ها با هدف ایجاد هماهنگی در آگاهی از برند و فعالیت های بازاریابی
•   ارتباط مستقیم با مشتریان و ارتقای روابط مبتنی بر اعتماد 

 

شایستگی های عمومی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
روحیه کار تیمی
خلاقیت و نوآوری
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
توانایی تولید محتوا عالی