کارشناس حسابداری

تمام وقت

مهلت تا : چهارشنبه 2 مرداد 1398

رشته تحصیلی

حسابداری

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

آرایشی و بهداشتی

جنسیت

مرد

سابقه کار

حداقل 3 سال

گروه شغلی

فروش

استان/استانها

دفتر مرکزی : بلوار آفریقا، خیابان سلطانی، پلاک 68

عنوان شغل :

کارشناس حسابداری

هدف / ماموریت شغل :

نظارت بر ورود، خروج و نگهداری اموال شرکت، کنترل مطالبات، چک‌های برگشتی و ثبت و گزارش‌گیری‌های سیستمی فاکتورهای فروش و نیز حصول اطمینان از صحت ثبت و بایگانی اسناد مالی شرکت

مسئولیتهای اصلی :

  • دریافت فاکتورهای وصول شده و رسیدشده از موزعان پس از اتمام پخش و ارائه رسید مبنی بر دریافت در سرویس پخش آن
  • کنترل تمامی چکهای دریافتی قبل از ثبت
  • کنترل و نظارت بر ارائه تخفیفات قابل‌اعطا در طرح‌های فروش
  • گزارش‌گیری، کنترل و نظارت بر مطالبات و پیگیری فاکتور وصول نشده نزد موزع
  • پیگیری چکهای معوق بانک و ارائه گزارش
  • ثبت صورتحساب بانکها
  • بررسی قیمت کالای مرجوعی، نهائی کردن و  اختصاص به فاکتور

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
تفکر تحلیلی و حل مسئله الزامی است
مهارت کار با Excel الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
آشنایی با اصول حسابداری الزامی است
آشنایی با قوانین و مقررات مالی و حسابداری الزامی است