کارشناس حسابداری (افغانستان)

تمام وقت

مهلت تا : سه شنبه 27 فروردین 1398

رشته تحصیلی

حسابداری

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

مواد شوینده

جنسیت

مرد

سابقه کار

حداقل 3 سال

گروه شغلی

مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری

استان/استانها

دفتر مرکزی : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان پاکستان- کوچه ۲- پلاک ۲۹

عنوان شغل :

کارشناس حسابداری (افغانستان)

هدف / ماموریت شغل :

شناسایی منابع مالی داخلی و خارجی، تجزیه و تحلیل منابع، کنترل هزینه ها و پیش بینی درآمدها و هزینه ها در چارچوب سیاست های کلان شرکت و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری.

مسئولیتهای اصلی :

 • تعيين و تشخيص سر فصل حسابها با توجه به برنامه ها و بودجه مصوب
 • ثبت و صدور روزانه اسناد در دفاتر قانوني
 • بررسي و كنترل اسناد مالي و ضمائم پيوست و امضاهاي آن
 • رفع مغايرتها واصلاح حسابهاي بانكي شركت و پيگيري لازم
 • بررسي حسابهاي بدهكاران وپيگيري جهت وصول مطالبات شركت از اشخاص حقيقي وحقوقي
 • رسيدگي و كنترل و ثبت كليه اسناد مربوط به سرفصل حسابهاي مربوطه و كنترل انطباق با ضوابط و مقررات جاري
 • تنظيم و بررسي ليست حقوق و مزايا و رفع مشكلات احتمالي آنها و گزارشات ارسالي
 • كنترل سيستم اموال و محاسبات استهلاك دارائي ها وثبت هزينه هاي استهلاك
 • ثبت و كنترل حسابهاي تنخواه در گردش شركت
 • مغايرت گيري و نهايي نمودن حسابهاي في ما بين با شركتهاي طرف قرارداد شركت
 • تغيير در روشهاي انجام كار و مكانيزه نمودن روشهاي دستي
 • تهيه صورتهاي مالي ماهانه و اظهارنامه مالياتي
 • دريافت، كنترل و ثبت مدارك سفارشات خارجي و ارسال به واحد حسابداري صنعتي جهت ريالي نمودن آنها
 • بررسي و پيگيري حسابهاي سنواتي

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
توانایی برقراری ارتباط موثر الزامی است
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
دقت نظر و جزئی نگری الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
شناخت استانداردهاي حسابداري و حسابرسي الزامی است
آشنایی با نرم افزار های مالی الزامی است
توانایی تهیه صورتهای مالی الزامی است
آشنایی با نرم افزار اکسل الزامی است

فرصت های شغلی مرتبط

گروه صنعتی پاکشو

کارشناس حسابداری

گروه صنعتی پاکشو