مسئول دفتر مدیرعامل
مهلت تا :چهارشنبه 14 اسفند 1398

مدرک تحصیلی کارشناسی
صنعت پخش و توزیع
جنسیت زن
سابقه کار حداقل 2 سال
گروه شغلی اداری و دفتری
استان/استانها تهران
عنوان شغل : مسئول دفتر مدیرعامل
هدف / ماموریت شغل :

ساماندهی به امور مدیریتی و مراجعه کنندگان و انجام امور دفتری و اداری به نحو صحیح و مناسب


مسئولیتهای اصلی :
  • اداره امور مربوط به دفتر مدیریت
  • تنظیم جلسات مدیریت
  • پاسخگویی تلفن
  • پذیریش و مدیریت مراجعه کنند گان
  • تهیه گزارشات مدیریتی
سطح نیاز شایستگی های عمومی
سرعت عمل در کار الزامی است
مدیریت زمان مزیت محسوب می شود
توانایی تحمل فشار و استرس الزامی است
انگیزه کاری مزیت محسوب می شود
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
مهارت کار با نرم افزار آفیس الزامی است
مهارت کار با Excel الزامی است
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
آشنایی به امور مکاتبات اداری و آیین نگارش الزامی است
توانایی حضور در جلسات مدیریتی مزیت محسوب می شود
مهارت در امور اداری و بایگانی مزیت محسوب می شود
سایر ویژگی های شغل
  • ترجیحا سابقه در شرکتهای پخش و گروه صنعتی گلرنگ در الویت هستند
  • حداکثر سن 30سال
فرصت های شغلی مرتبط
گروه صنعتی گلرنگ
مسئول دفتر گروه صنعتی گلرنگ
افق کوروش
مسئول دفتر افق کوروش
داروسازی فاران شیمی
مسئول دفتر داروسازی فاران شیمی
هنر اندیشان روز پارسی
مسئول دفتر هنر اندیشان روز پارسی
کوروش پخش
021-88105373 دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نوزدهم، پلاک 4، طبقه دوم