کارگر خدماتی
مهلت تا :جمعه 2 اسفند 1398

مدرک تحصیلی دیپلم
صنعت فروشگاه زنجیره ای
جنسیت مرد
سابقه کار بدون نیاز به سابقه کار
گروه شغلی خدماتی، تحصیلداری و رانندگی
استان/استانها تهران
عنوان شغل : کارگر خدماتی
هدف / ماموریت شغل :

ایجاد نظم و انضباط در محیط شرکت و پذیرایی و خدمات


مسئولیتهای اصلی :
  • سرکشی و تمیز کردن سرویسهای بهداشتی
  • تمیز کاری محیط کار و میزهای کار پرسنل
  • پذیرایی در جلسات مربوط به شرکت و مدیریت
  • پذیرایی در ساعات اعلام شده از پرسنل
  • سرویس دهی به مدیریت و پرسنل سازمان
سطح نیاز شایستگی های عمومی
سرعت عمل در کار مزیت محسوب می شود
انگیزه کاری مزیت محسوب می شود
فعال و سخت کوشی مزیت محسوب می شود
رعایت نظم و انضباط کاری مزیت محسوب می شود
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
دانش و مهارت در پذیرایی مزیت محسوب می شود
تسلط بر هماهنگی جلسات مزیت محسوب می شود
توانایی نظافت محیط مزیت محسوب می شود
سایر ویژگی های شغل

سن حداکثر 30 سال

فرصت های شغلی مرتبط
کوروش پخش
کارگر خدماتی کوروش پخش
صنعت میوه کوروش
02188109891 – 02188103809- 02188103826 دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه پنجم، پلاک 5