مدیر امور راهبری سازمانی

تمام وقت

مهلت تا : دوشنبه 14 مرداد 1398

رشته تحصیلی

حسابداری یا مدیریت مالی

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

صنعت

دفتر مرکزی

جنسیت

مرد

سابقه کار

حداقل 12 سال

گروه شغلی

مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری

استان/استانها

دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی یکم، پلاک ۱۵

عنوان شغل :

مدیر امور راهبری سازمانی

هدف / ماموریت شغل :

ایفای مسئولیت پیاده سازی استاندارد راهبری شرکتی

مسئولیتهای اصلی :

  • تدوین برنامه پیاده سازی استاندارد راهبری شرکتی
  • تهیه مستندات پیاده سازی استاندارد راهبری شرکتی
  • هماهنگی تشکیل کمیته های تخصصی نظام راهبری
  • انجام اقدامات ضروری جهت پیاده سازی الزامات نظام راهبری

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
رهبری تیم های کاری الزامی است
توانایی برقراری ارتباط موثر الزامی است
تفکر تحلیلی و حل مسئله الزامی است
فن مذاکره الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
تسلط به قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط به حوزه مالی الزامی است
تسلط بر مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتی و هدایت و نظارت برعملکرد شرکتها الزامی است

سایر ویژگی های شغل

اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در اولویت هستند.