مدیر امور راهبری سازمانی
مهلت تا :پنج شنبه 22 خرداد 1399

رشته تحصیلی حسابداری یا مدیریت مالی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
صنعت دفتر مرکزی
جنسیت مرد
سابقه کار حداقل 12 سال
گروه شغلی مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری
استان/استانها (021) تهران
عنوان شغل : مدیر امور راهبری سازمانی
هدف / ماموریت شغل :

ایفای مسئولیت پیاده سازی استاندارد راهبری شرکتی


مسئولیتهای اصلی :
  • تدوین برنامه پیاده سازی استاندارد راهبری شرکتی
  • تهیه مستندات پیاده سازی استاندارد راهبری شرکتی
  • هماهنگی تشکیل کمیته های تخصصی نظام راهبری
  • انجام اقدامات ضروری جهت پیاده سازی الزامات نظام راهبری
سطح نیاز شایستگی های عمومی
رهبری تیم های کاری الزامی است
مهارت در برقراری ارتباط موثر الزامی است
تفکر تحلیلی و حل مسئله الزامی است
مهارت مذاکره الزامی است
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
تسلط به قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط به حوزه مالی الزامی است
تسلط بر مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتی و هدایت و نظارت برعملکرد شرکتها الزامی است
سایر ویژگی های شغل

اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در اولویت هستند.

گروه صنعتی گلرنگ
021-42661000 دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی یکم، پلاک ۱۵