کارشناس داده پژوهي
مهلت تا :یکشنبه 24 فروردین 1399

رشته تحصیلی صنایع،مدیریت،IT
مدرک تحصیلی کارشناسی
صنعت دفتر مرکزی
جنسیت فرقی نمی کند
سابقه کار حداقل 2 سال
گروه شغلی سیستم ها و فرایندها
استان/استانها تهران
عنوان شغل : کارشناس داده پژوهي
هدف / ماموریت شغل :

استقرار نظام حاکمیت داده در گروه صنعتی گلرنگ


مسئولیتهای اصلی :
  • ارایه تضمین کیفیت ، نظارت ، مانیتور و گزارش نتایج به شورای عالی حکمرانی
  • ایجاد و توسعه برنامه های آموزشی و آگاهی رسانی حکمرانی داده و تهیه مواد آموزشی لازم
  • نظارت بر توسعه برنامه حکمرانی داده سازمانی
  • استقرار ، نگهداری و بازنگری ادواری تغییرات لازم در خصوص سیاست ها ، استانداردها ، دستورالعمل ها و رویه ها
  • انجام ممیزی به منظور اطمینان از اجرای صحیح سیاست ها ، رویه ها و معیارها برای نگهداری و بهبود برنامه حکمرانی داده
سطح نیاز شایستگی های عمومی
توانایی تحمل فشار و استرس الزامی است
سرعت عمل در کار مزیت محسوب می شود
مدیریت زمان الزامی است
خلاقیت و نوآوری مزیت محسوب می شود
توانایی یادگیری مستمر الزامی است
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
تفکر تحلیلی و حل مسئله الزامی است
توانایی نظارت و کنترل امور الزامی است
مدیریت تعارض و روابط بین فردی الزامی است
تفکر استراتژیک مزیت محسوب می شود
آشنایی با زبان انگلیسی مزیت محسوب می شود
مهارت مستندسازی الزامی است
توانایی ارائه موثر مزیت محسوب می شود
تفکر سیستمی الزامی است
مهارت پیشبرد امور اجرایی الزامی است
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
آشنایی به مباحث فنآوری اطلاعات الزامی است
آشنایی با کسب و کارهای گروه صنعتی گلرنگ مزیت محسوب می شود
آشنایی با مباحث مدیریت داده مزیت محسوب می شود
آشنایی با مباحث سیستمها و فرآیندهای سازمانی الزامی است
سایر ویژگی های شغل
گلرنگ سیستم
021-88799999 دفتر مرکزی : خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی یکم، پلاک ۱۵، ط دوم