کارشناس کنترل کیفیت

تمام وقت

مهلت تا : چهارشنبه 22 خرداد 1398

رشته تحصیلی

صنایع غذایی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

مواد غذایی

جنسیت

مرد

سابقه کار

حداقل 3 سال

گروه شغلی

آزمایشگاه و کنترل کیفیت

استان/استانها

دفتر مرکزی : خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از تقاطع عباس آباد، نبش بن بست پردیس، پلاک 2089

عنوان شغل :

کارشناس کنترل کیفیت

هدف / ماموریت شغل :

بررسی و تحقیق جهت دستیابی به آخرین استاندارهای بازرسی و طرح های نمونه گیری و زمینه سازی  برای به کار گیری آن در سازمان

مسئولیتهای اصلی :

  • انجام صحیح و به موقع آزمایشها و بازرسی های مورد نیاز محصول
  • پایش و اندازه گیری های مواد اولیه محصول نهایی
  • انجام آزمون و اندازه گیری محصول طبق طرح های کنترل کیفیت
  • پیدا کردن عدم انطباق در محصولات

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
سرعت عمل در کار مزیت محسوب می شود
توانایی تحمل فشار و استرس مزیت محسوب می شود
نتیجه گرایی و پیگیری موثر مزیت محسوب می شود
تعهد و تعلق سازمانی مزیت محسوب می شود
جدی بودن و اقتدار در کار مزیت محسوب می شود

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
دانش عمومی و تخصصی در صنایع غذایی مزیت محسوب می شود
آگاهی از دستور العمل های ایمنی و بهداشت کار مزیت محسوب می شود
مهارت تهیه گزارشات تحلیلی مزیت محسوب می شود
تخصص در کار با دستگاه های آزمایشگاهی مزیت محسوب می شود
تسلط در خصوص اصول بهداشتی مزیت محسوب می شود

فرصت های شغلی مرتبط

افق کوروش

رئیس مالی (خزانه)

افق کوروش

صنعت غذایی کورش

کارشناس مارکتینگ

صنعت غذایی کورش