سرپرست حسابداری مالی

تمام وقت

مهلت تا : دوشنبه 13 آبان 1398

رشته تحصیلی

حسابداری، مدیریت مالی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

پخش و توزیع

جنسیت

فرقی نمی کند

سابقه کار

حداقل 3 سال

گروه شغلی

مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری

استان/استانها

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نوزدهم، پلاک 4، طبقه دوم

عنوان شغل :

سرپرست حسابداری مالی

هدف / ماموریت شغل :

انجام فرآیندهای مالی و بهینه سازی اقدامات مربوطه

مسئولیتهای اصلی :

  • کنترل اسناد حسابداری
  • تهیه گزاراشات روزانه
  • تهیه گزارشت خرید و فروش
  • تهیه صورتهای مالی و گزارشات فصلی و مالیاتی سود و زیان

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
انگیزه کاری مزیت محسوب می شود
مهارت کار با Excel الزامی است
فعال و سخت کوشی مزیت محسوب می شود

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
کلیه امور مالی و حسابداری مزیت محسوب می شود
آشنایی با نرم افزار پپ مزیت محسوب می شود
دانش مالی در حوزه حسابداری خرید و تامین مزیت محسوب می شود

سایر ویژگی های شغل

  • حداکثر سن 35 سال
  • سابقه در شرکتها ی پخش و گروه گلرنگ

فرصت های شغلی مرتبط

حمل و نقل گلرنگ ترابر

کارشناس مالی

حمل و نقل گلرنگ ترابر

گروه صنعتی گلرنگ

کارشناس حسابداری

گروه صنعتی گلرنگ

گلرنگ سیستم

کارشناس حسابداری

گلرنگ سیستم

پخش پدیده پایدار

کارشناس حسابداری فروش

پخش پدیده پایدار