رئیس مالی (خزانه)

تمام وقت

مهلت تا : پنج شنبه 31 خرداد 1397

رشته تحصیلی

حسابداری

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

فروشگاه زنجیره ای

جنسیت

مرد

سابقه کار

5

گروه شغلی

مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری

استان/استانها

فروشگاه‌های زنجيره‌ای افق كوروش

دفتر مرکزی : تهران ـ خیابان وليعصر ـ روبروی پارک ساعی ـ جنب بانک ملت- پلاک ۲۲۸۰

عنوان شغل :

رئیس مالی (خزانه)

هدف / ماموریت شغل :

مدیریت فرایند «دریافت» در واحد خزانه سازمان

مسئولیتهای اصلی :

ارائه گزارشات مربوط به دریافت های مالی

کنترل بر کلیه امور مربوط به دریافت های مالی 

مدیریت کارشناسان واحد خزانه


شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
رهبری تیم های کاری الزامی است
توانایی برنامه ریزی و سازماندهی الزامی است
مهارت پیشبرد امور اجرایی الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
مهارت تهیه گزارشات تحلیلی الزامی است
مهارت مدیریت امور خزانه و بانک الزامی است

فرصت های شغلی مرتبط

صنعت غذایی کورش

کارشناس مارکتینگ

صنعت غذایی کورش

صنایع سلولزی ماریناسان

کارشناس حسابداری/ مالی

صنایع سلولزی ماریناسان

گسترش فن آوران شرق

مهندسی فروش

گسترش فن آوران شرق