کارشناس مالی

تمام وقت

مهلت تا : چهارشنبه 21 آذر 1397

رشته تحصیلی

حسابداری و حسابرسی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

لجستیک و ترابری

جنسیت

مرد

سابقه کار

1-3 سال سابقه کار مرتبط

گروه شغلی

مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری

استان/استانها

دفتر مرکزی : تهران، ظفر، خیابان مرو، خیابان شهید وحید دستگردی، پلاک 215 ، طبقه چهارم

عنوان شغل :

کارشناس مالی

هدف / ماموریت شغل :

بررسی و نظارت بر فعالیتهای مالی و عملیاتی شعبات

مسئولیتهای اصلی :

انجام کلیه امور نظارت و ارزیابی شعب از منظر مالی و عملیات


شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
پاسخگویی و مسئولیت پذیری مزیت محسوب می شود
روحیه کار تیمی مزیت محسوب می شود
دقت نظر و جزئی نگری مزیت محسوب می شود
مهارت کار با Excel مزیت محسوب می شود
تفکر تحلیلی و حل مسئله مزیت محسوب می شود

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
دانش تخصصی حسابرسی مالی، عملیاتی و رعایت الزامی است
آشنایی با قوانین حمل و نقل مزیت محسوب می شود
توانایی نظارت و کنترل موثر امور مزیت محسوب می شود

فرصت های شغلی مرتبط

گروه صنعتی گلرنگ

کارشناس حسابرسی داخلی

گروه صنعتی گلرنگ

صنعت غذایی کورش

کارشناس تولید

صنعت غذایی کورش

صنعت غذایی کورش

کارشناس تولید

صنعت غذایی کورش