کارشناس مالی

تمام وقت

مهلت تا : چهارشنبه 21 آذر 1397

رشته تحصیلی

حسابداری و حسابرسی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

لجستیک و ترابری

جنسیت

مرد

سابقه کار

1-3 سال سابقه کار مرتبط

گروه شغلی

مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری

استان/استانها

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، روبروی ساختمان راه و شهرسازی، کوچه حکمت، پلاک ۲

عنوان شغل :

کارشناس مالی

هدف / ماموریت شغل :

بررسی و نظارت بر فعالیتهای مالی و عملیاتی شعبات

مسئولیتهای اصلی :

انجام کلیه امور نظارت و ارزیابی شعب از منظر مالی و عملیات


شایستگی های عمومی :

عنوان میزان تسلط
تعهد و مسئولیت پذیری خوب
روحیه کار تیمی خوب
تمرکز، دقت و نظم خوب
مهارت کار با اکسل خوب
مهارت تفکر تحلیلی خوب

شایستگی های تخصصی :

عنوان میزان تسلط
دانش تخصصی حسابرسی مالی، عملیاتی و رعایت عالی
آشنایی با قوانین حمل و نقل خوب
توانایی نظارت و کنترل موثر امور خوب

فرصت های شغلی مرتبط

گروه صنعتی گلرنگ

کارشناس حسابرسی داخلی

گروه صنعتی گلرنگ

صنعت غذایی کورش

کارشناس تولید

صنعت غذایی کورش

صنعت غذایی کورش

کارشناس تولید

صنعت غذایی کورش