کارشناس منابع انسانی

تمام وقت

مهلت تا : پنج شنبه 2 آبان 1398

رشته تحصیلی

مدیریت، مهندسی صنایع

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

صنعت

دفتر مرکزی

جنسیت

فرقی نمی کند

سابقه کار

حداقل 2 سال

گروه شغلی

منابع انسانی

استان/استانها

دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی یکم، پلاک ۱۵

عنوان شغل :

کارشناس منابع انسانی

هدف / ماموریت شغل :

همکاری در اجرای فرایندهای منابع انسانی به منظور جذب نیروهای کارآمد، توسعه و نگهداشت کارکنان و همینطور افزایش بهره وری واحد منابع انسانی

مسئولیتهای اصلی :

  • همکاری در اجرای فرایند آموزش ( نیازسنجی/برنامه ریزی/اجرا/ارزیابی اثربخشی)
  • همکاری در امور مربوط به فرایند مدیریت عملکرد
  • همکاری در فرایند جذب و استخدام و نگهداشت همکاران
  • همکاری در تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه ها
  • همکاری در امور اجرایی منابع انسانی
  • تهیه گزارش های تحلیلی منابع انسانی

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
توانایی تحمل فشار و استرس مزیت محسوب می شود
مهارت کار با Excel الزامی است
مدیریت تعارض و روابط بین فردی الزامی است
توانایی حفظ بهره وری در ساعات طولانی مزیت محسوب می شود
آشنایی با زبان انگلیسی الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
آشنایی به فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان الزامی است
مهارت بکارگیری اصول مصاحبه الزامی است
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی مزیت محسوب می شود
آشنایی با فرآیند آموزش و توسعه سازمانی الزامی است

فرصت های شغلی مرتبط

گروه صنعتی گلرنگ

کارشناس منابع انسانی

گروه صنعتی گلرنگ

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن

کاردان جذب و استخدام

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن

گروه صنعتی آنیتاسان

کارشناس منابع انسانی

گروه صنعتی آنیتاسان

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن

کارشناس منابع انسانی

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن