کارشناس منابع انسانی

تمام وقت

مهلت تا : یکشنبه 25 فروردین 1398

رشته تحصیلی

مدیریت ترجیحا منابع انسانی و یا رفتار سازمانی، روانشناسی صنعتی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

مواد غذایی

جنسیت

فرقی نمی کند

سابقه کار

بدون نیاز به سابقه کار

گروه شغلی

منابع انسانی

استان/استانها

صنایع غذایی ماسترفوده

دفتر مرکزی : تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، خیابان 29، پلاک 54، کد پستی: 1433963175

عنوان شغل :

کارشناس منابع انسانی

هدف / ماموریت شغل :

انجام فرایندهای مربوط به حوزه مدیریت منابع انسانی از جمله جذب و استخدام، نگهداشت، انگیزش و توسعه نیروی انسانی.

مسئولیتهای اصلی :

  • انجام کلیه فرایند جذب و استخدام و آشناسازی نیروی انسانی. 
  • اجرای فرایند آموزش و توسعه کارکنان.
  • انجام امور مربوط به جبران خدمات و رفاهی
  • ارتقای ارتباطات و فرهنگ سازمانی. 

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
ابتکار عمل و شروع کنندگی الزامی است
نتیجه گرایی و پیگیری موثر الزامی است
داشتن روحیه حمایتی الزامی است
توانایی برقراری ارتباط موثر الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
برخورداری از دانش آکادمیک در حوزه مدیریت منابع انسانی الزامی است
آشنایی با اصول و فرآیندهای منابع انسانی الزامی است
آشنایی با کلیه امور جذب و استخدام، آموزش و جبران خدمت الزامی است