کارشناس منابع انسانی

تمام وقت

مهلت تا : پنج شنبه 7 شهریور 1398

رشته تحصیلی

مدیریت، روانشناسی و رشته های مرتبط

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

تجهیزات فروشگاهی

جنسیت

فرقی نمی کند

سابقه کار

حداقل 3 سال

گروه شغلی

منابع انسانی

استان/استانها

سامان پویش تامین (اسپات)

دفتر مرکزی : تهران، اکباتان، فاز 1، خیابان نفیسی، روبروی مدرسه عموئیان، ساختمان آریو، طبقه اول

عنوان شغل :

کارشناس منابع انسانی

هدف / ماموریت شغل :

جذب، نگهداشت و توسعه پرسنل در راستای اهداف سازمانی

مسئولیتهای اصلی :

  • جذب افراد متناسب با شغل های مورد نیاز سازمان 
  • آموزش و توسعه پرسنل
  • نگهداشت پرسنل و ایجاد انگیزش در کارکنان
  • ارزیابی از عملکرد شغلی پرسنل در راستای اهداف سازمانی
  • محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
توانایی تحمل فشار و استرس مزیت محسوب می شود
انعطاف پذیری الزامی است
مهارت کار با Outlook الزامی است
مهارت کار با Excel الزامی است
مهارت کار با Word الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
تسلط بر فرآیند آموزش (بدو خدمت و حین خدمت) الزامی است
آشنایی با سیستم مدیریت عملکرد الزامی است
توانایی محاسبه حقوق و دستمزد الزامی است
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی الزامی است
آشنایی با روش های مختلف مصاحبه و آزمون های روانشناختی الزامی است
برخورداری از دانش آکادمیک در حوزه مدیریت منابع انسانی مزیت محسوب می شود

فرصت های شغلی مرتبط

گروه صنعتی گلرنگ

کارشناس منابع انسانی

گروه صنعتی گلرنگ

گروه صنعتی آنیتاسان

کارشناس منابع انسانی

گروه صنعتی آنیتاسان

صنایع غذایی ماسترفوده

کارشناس منابع انسانی

صنایع غذایی ماسترفوده