کارشناس منابع انسانی

تمام وقت

مهلت تا : چهارشنبه 28 فروردین 1398

رشته تحصیلی

مدیریت دولتی، منابع انسانی و مهندسی صنایع

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

پخش و توزیع

جنسیت

مرد

سابقه کار

5-7 سال سابقه کار مرتبط

گروه شغلی

منابع انسانی

استان/استانها

دفتر مرکزی : تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه دوم، پلاک ۲

عنوان شغل :

کارشناس منابع انسانی

هدف / ماموریت شغل :

همکاری در اجرای فرایندهای منابع انسانی به منظور جذب نیروهای کارآمد و توسعه و نگهداشت کارکنان و افزایش بهره وری واحد منابع انسانی در شرکت 

مسئولیتهای اصلی :

  • همکاری در اجرای فرایند آموزش ( نیازسنجی/برنامه ریزی/اجرا/ارزیابی اثربخشی)
  • همکاری در امور مربوط به فرایند مدیریت عملکرد
  • همکاری در فرایند جذب و استخدام و جامعه پذیری
  • همکاری در تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های شرکت
  • آشنایی و همکاری در امور مربوط بیمه تکمیلی و تأمین اجتماعی

 


شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
انعطاف پذیری الزامی است
خلاقیت و نوآوری مزیت محسوب می شود
روحیه کار تیمی الزامی است
نتیجه گرایی و پیگیری موثر الزامی است
توانایی یادگیری مستمر الزامی است
مهارت کار با نرم افزار آفیس مزیت محسوب می شود

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
آشنایی با فرآیند آموزش کارکنان در سازمان ها مزیت محسوب می شود
آشنایی به فرآیندهای ارزیابی عملکرد کارکنان مزیت محسوب می شود
آشنایی به کلیه امور جذب، استخدام و نگهداشت مزیت محسوب می شود
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی مزیت محسوب می شود
آشنایی با نظام طبقه بندی مشاغل در سازمانها مزیت محسوب می شود
مهارت بکارگیری اصول مصاحبه مزیت محسوب می شود
برنامه نویسی وب الزامی است

فرصت های شغلی مرتبط

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن

کاردان جذب و استخدام

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن

کاردان آموزش و توسعه

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن

گروه صنعتی آنیتاسان

مسئول دفتر مدیرعامل

گروه صنعتی آنیتاسان