کارشناس منابع انسانی

تمام وقت

مهلت تا : سه شنبه 9 بهمن 1397

رشته تحصیلی

مدیریت دولتی، منابع انسانی و مهندسی صنایع

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

پخش و توزیع

جنسیت

مرد

سابقه کار

5-7 سال سابقه کار مرتبط

گروه شغلی

منابع انسانی

استان/استانها

دفتر مرکزی : تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه دوم، پلاک ۲

عنوان شغل :

کارشناس منابع انسانی

هدف / ماموریت شغل :

همکاری در اجرای فرایندهای منابع انسانی به منظور جذب نیروهای کارآمد و توسعه و نگهداشت کارکنان و افزایش بهره وری واحد منابع انسانی در شرکت 

مسئولیتهای اصلی :

  • همکاری در اجرای فرایند آموزش ( نیازسنجی/برنامه ریزی/اجرا/ارزیابی اثربخشی)
  • همکاری در امور مربوط به فرایند مدیریت عملکرد
  • همکاری در فرایند جذب و استخدام و جامعه پذیری
  • همکاری در تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های شرکت
  • آشنایی و همکاری در امور مربوط بیمه تکمیلی و تأمین اجتماعی

 


شایستگی های عمومی :

عنوان میزان تسلط
تعهد و مسئولیت پذیری عالی
انعطاف پذیری عالی
خلاقیت و نوآوری خوب
روحیه کار تیمی عالی
نتیجه گرایی و پیگیری امور عالی
توانایی یادگیری مستمر عالی
مهارت کار با نرم افزار آفیس خوب

شایستگی های تخصصی :

عنوان میزان تسلط
آشنایی با فرآیند آموزش کارکنان در سازمان ها خوب
آشنایی به فرآیندهای ارزیابی عملکرد کارکنان خوب
آشنایی به کلیه امور جذب، استخدام و نگهداشت خوب
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی خوب
آشنایی با نظام طبقه بندی مشاغل در سازمانها خوب
مهارت بکارگیری اصول مصاحبه خوب
مکاتبات اداری و آیین نگارش عالی

فرصت های شغلی مرتبط

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن

کاردان جذب و استخدام

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن

کاردان آموزش و توسعه

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن

گروه صنعتی آنیتاسان

مسئول دفتر مدیرعامل

گروه صنعتی آنیتاسان