کارشناس منابع انسانی (شهرک صنعتی شکوهیه قم)

تمام وقت

مهلت تا : سه شنبه 1 مرداد 1398

رشته تحصیلی

مدیریت و رشته های مرتبط

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

تجهیزات فروشگاهی

جنسیت

فرقی نمی کند

سابقه کار

حداقل 2 سال

گروه شغلی

منابع انسانی

استان/استانها

سامان پویش تامین (اسپات)

دفتر مرکزی : تهران، اکباتان، فاز 1، خیابان نفیسی، روبروی مدرسه عموئیان، ساختمان آریو، طبقه اول

عنوان شغل :

کارشناس منابع انسانی (شهرک صنعتی شکوهیه قم)

هدف / ماموریت شغل :

همکاری در جذب و توسعه کارکنان، امور رفاهی و نگهداشت ایشان.
 

مسئولیتهای اصلی :

  • انجام امور مربوط به جذب و استخدام 
  • پیاده سازی و نظارت بر نظام ارزیابی عملکرد
  • مشارکت در تهیه شرح و شناسنامه شغل های سازمان
  • مشارکت در برنامه ریزی نیروی انسانی
  • کمک در توسعه منابع انسانی ، آموزش و توانمند سازی کارکنان
 


شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
مهارت کار با Excel الزامی است
مهارت کار با Word الزامی است
مهارت کار با Outlook الزامی است
آشنایی با زبان انگلیسی مزیت محسوب می شود
توانایی برقراری ارتباط موثر الزامی است
فن مذاکره الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
تسلط به فرایند جذب و استخدام الزامی است
تسلط به تکنیک های مصاحبه و ارزیابی رفتاری مزیت محسوب می شود
آشنایی با فرایند ارزیابی عملکرد الزامی است
آشنایی با فرایند آموزش الزامی است
آشنایی با نحوه محاسبه کارکرد الزامی است

فرصت های شغلی مرتبط