كارشناس حسابداري صنعتي

تمام وقت

مهلت تا : سه شنبه 18 اردیبهشت 1397

رشته تحصیلی

حسابداري صنعتي

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

آرایشی و بهداشتی

جنسیت

مرد

سابقه کار

2

گروه شغلی

مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری

استان/استانها

دفتر مرکزی : بلوار آفریقا، خیابان سلطانی، پلاک 68

عنوان شغل :

كارشناس حسابداري صنعتي

هدف / ماموریت شغل :

قيمت گذاري و حسابداري انبارها و همچنين ثبت اسناد حسابداري مربوط به خريد هاي داخلي و خارجي

مسئولیتهای اصلی :

1. ثبت درخواست هاي خريد

2. صدور اسناد حسابداري

3. مغايرت گيري

4. كنترل حساب هاي في مابين


شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
دقت نظر و جزئی نگری الزامی است
تفکر تحلیلی و حل مسئله الزامی است
تفکر سیستمی الزامی است
روحیه کار تیمی الزامی است
نتیجه گرایی و پیگیری موثر الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
آشنايي با حسابداري صنعتي الزامی است
آشنایی با حسابداری انبار الزامی است

فرصت های شغلی مرتبط

افق کوروش

کاردان کاردکس

افق کوروش

سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ

کارشناس برنامه ریزی و انبار

سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ

پرتوشید زمان

انباردار

پرتوشید زمان