کاردان بازرسی

تمام وقت

مهلت تا : پنج شنبه 27 تیر 1398

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع، کارشناسی حسابداری، مدیریت و رشته های فنی مرتبط

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

فروشگاه زنجیره ای

جنسیت

مرد

سابقه کار

بدون نیاز به سابقه کار

گروه شغلی

مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری

فروشگاه‌های زنجيره‌ای افق كوروش

دفتر مرکزی : تهران ـ خیابان وليعصر ـ روبروی پارک ساعی ـ جنب بانک ملت- پلاک ۲۲۸۰

عنوان شغل :

کاردان بازرسی

هدف / ماموریت شغل :

  • بازرسی وضعیت کیفی فروشگاه ها و کمک به بهبود عملکرد سازمان

مسئولیتهای اصلی :

بازرسی وضعیت کیفی فروشگاه ها و انبارها

تهیه گزارش های مغایرت و تطبیق


شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
نتیجه گرایی و پیگیری موثر الزامی است
توانایی برقراری ارتباط موثر الزامی است
دقت نظر و جزئی نگری الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
توانایی تهیه گزارش الزامی است
آشنا به Word-Excel الزامی است