کاردان بازرسی

تمام وقت

مهلت تا : سه شنبه 30 بهمن 1397

رشته تحصیلی

مدیریت، حسابداری و رشته های فنی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

فروشگاه زنجیره ای

جنسیت

مرد

سابقه کار

1-3 سال سابقه کار مرتبط

گروه شغلی

مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری

استان/استانها

فروشگاه‌های زنجيره‌ای افق كوروش

دفتر مرکزی : تهران ـ خیابان وليعصر ـ روبروی پارک ساعی ـ جنب بانک ملت- پلاک ۲۲۸۰

عنوان شغل :

کاردان بازرسی

هدف / ماموریت شغل :

  • بازرسی وضعیت کیفی فروشگاه ها و کمک به بهبود عملکرد سازمان

مسئولیتهای اصلی :

بازرسی وضعیت کیفی فروشگاه ها و انبارها

تهیه گزارش های مغایرت و تطبیق


شایستگی های عمومی :

عنوان میزان تسلط
نتیجه گرایی و پیگیری امور عالی
توانایی برقراری ارتباط موثر عالی
تمرکز، دقت و نظم عالی

شایستگی های تخصصی :

عنوان میزان تسلط
توانایی تهیه گزارش عالی
آشنا به Word-Excel عالی