کارشناس حقوقی

تمام وقت

مهلت تا : چهارشنبه 15 اسفند 1397

رشته تحصیلی

حقوق قضایی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

فروشگاه زنجیره ای

جنسیت

مرد

سابقه کار

1-3 سال سابقه کار مرتبط

گروه شغلی

حقوقی

استان/استانها

فروشگاه‌های زنجيره‌ای افق كوروش

دفتر مرکزی : تهران ـ خیابان وليعصر ـ روبروی پارک ساعی ـ جنب بانک ملت- پلاک ۲۲۸۰

عنوان شغل :

کارشناس حقوقی

هدف / ماموریت شغل :

بررسی و سامان دهی قراردادهای سازمان

مسئولیتهای اصلی :

  • بررسی وتنظیم قراردادهای سازمانی
  • استانداردسازی قرارداها و ایجاد بانک اطلاعاتی قراردادها

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
نتیجه گرایی و پیگیری امور مزیت محسوب می شود
انگیزه کاری مزیت محسوب می شود
توانایی برقراری ارتباط موثر مزیت محسوب می شود

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
آشنایی با قوانین قراردادها الزامی است